Polityka prywatności 2018-05-25T11:25:30+02:00

POLITYKA PRYWATNOŚCI Flint Espresso Sp. z o.o.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Polityka prywatności Flint Espresso Sp. z o.o. jest skierowana do Klientów Flint Espresso Sp. z o.o. i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Klienta oraz zabezpieczenie danych osobowych. Brak akceptacji przez Klienta niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług Flint Espresso Sp. z o.o., w tym składania zamówień.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Flint Espresso Sp. z o.o. (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Nowolipki 25; 01-010 Warszawa wpisaną pod numerem KRS: 00000422153 do rejestru przedsiębiorców, NIP: 5272679592, REGON: 146144964, adres poczty elektronicznej: biuro@flintespresso.eu zwany dalej “Administratorem” i będący jednocześnie Sprzedającym.
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze z m.) a także ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. ZBIERANE DANE

 1. Realizacja zamówienia:
  • A. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest m.in. podanie danych firmy oraz danych osoby kontaktowej. Klient podaje swoje dane dobrowolnie, jednak że brak wskazania niektórych danych może uniemożliwić złożenie zamówienia przez Klienta, gdyż Sprzedający nie będzie miał możliwości przyjęcia, dostarczenia zamówienia lub skontaktowania się z Klientem w celu ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.
  • B. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON; imię i nazwisko osób kontaktowych; adresy poczty elektronicznej; numery telefonów; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer konta bankowego (do celów rozliczeń).
 2. Dane zbierane automatycznie
  Podczas korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego automatycznie zbierane są dane poprzez pliki cookies dotyczące Klienta. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

COOKIES

 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzając sklep internetowy).
 • Dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej sklepu przetwarzane są w następujących celach:
  • identyfikacji Klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
  • zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
  • zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;
  • dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego;
  • prowadzenia statystyk przedstawiających sposób korzystania ze sklepu internetowego oraz badania potrzeb Klientów, z wyłączeniem personalnej identyfikacji.
 • Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia).
 • Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

III. CEL WYKORZYSTANIA DANYCH

 1. Dane podane w pkt II są wykorzystywane do:
  • 1.a. Realizacji zamówienia, zlecenia serwisowego i reklamacji.
  • 1.b. Zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedającym i Klientem polegającego na świadczeniu usług elektronicznych poprzez sklep internetowy lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
  • 1.c. Postępowania reklamacyjnego oraz obsługi zapytań Klientów
  • 1.d. Wsparcia i realizacji procesów płatności i rozliczeń
  • 1.e. Dostosowania, pomiaru i ulepszania usług sklepu internetowego
  • 1.f. Prowadzenia działań marketingowych
  • 1.g. Wyrażenia opinii przez Klienta
  • 1.h. Działań windykacyjnych
 2. Odbiorcy danych osobowych:
  • 2.a. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji zamówień, pakowania, dostawy oraz dokonania rozliczeń wybranemu partnerowi realizującemu adekwatne usługi na zlecenie Administratora.
  • 2.b. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

IV. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej wskazane są tak że każdorazowo na stronie sklepu internetowego.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Klienta.

V. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:
  żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Moje konto lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro@flintespresso.eu albo pisemnie na adres Administratora.